ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  • News

เรื่อง    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

เรียน   สมาชิกสมาคมสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

               

 

ด้วยสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกสมาคมฯ ได้รับทราบถึงความก้าวหน้า และทิศทางการพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรมในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนฯ  เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม และ พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ให้แข็งแกร่ง และสามารถแข่งขันขันได้ในระดับสากล

 

        ในการนี้จึงขอเรียนเชิญมายังท่าน เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู 


3
2
1


01-03-2018 Post by TAPMA