ข่าวสารและกิจกรรม

Presentation การเสวนา “ทิศทางอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยกับการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี” ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
Presentation การเสวนา “ทิศทางอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยกับการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี” ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย(TAPMA) เมื่อที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202 ไบเทคฯ (บางนา) 03-19-2018 Post by TAPMA