ข่าวกิจกรรม

 

ข่าวกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

เมื่อวันที่  24  ตุลาคม 2566   ท่านนายกสมาคมฯ คุณสมพล  ธนาดำรงศักดิ์   พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ   คุณอนุษฐา   คุณกิตติ์ธัญญา  คุณกิตติพล   คุณสิริกร  และคุณอาย์ลิสา  เป็นผู้แทนสมาคมฯ   บริจาคทุนการศึกษา  และอุปกรณ์การเรียน การสอน  มูลค่า  331,000  บาท  ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองเสือ  อ.ปากช่อง  จ. นครราชสีมา

ในโอกาสนี้สมาคมฯ ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน รวมถึงสมาชิกสมาคมฯ ที่ได้ร่วมกันบริจาค และร่วมสนับสนุนจนทำให้กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ทุกประการ

ต้องขอขอบพระคุณมาอีกครั้ง ณ โอกาสนี้ค่ะ🙏❤️

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน การสอน ให้แก่ โรงเรียนบ้านคลองเสือ จ.นครราชสีมา