ข่าวกิจกรรม

 

ข่าวกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) ร่วมมือกับ TJRI ในการจัด Networking ในอุตสาหกรรมยานยนต์
เพื่อพูดคุยถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์และเปิดโอกาสในการหาความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทไทย
และบริษัทญี่ปุ่นในอนาคต เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา : 15:00 - 18:00 น. ณ True Digital Park (West), Training room 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง และมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

กิจกรรมสัมมนาและ Networking เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจร่วมกับบริษัทญี่ปุ่น TJRI x TAPMA