นายกกิตติมศักดิ์-ที่ปรึกษา

คณะผู้บริหาร

 
image

คุณณัฐวัฒน์ แพรพริ้วงาม

ตำแหน่ง นายกกิตติมศักดิ์

บริษัท วี.เอ็ม.ซี. เซฟตีกลาส (ประเทศไทย) จำกัด

image

คุณอัจฉรินทร์ สารสาส

ตำแหน่ง นายกกิตติมศักดิ์

-

image

คุณปราโมทย์ พัฒนพงษ์ทอง

ตำแหน่ง นายกกิตติมศักดิ์

บริษัท วิเชียรไดนามิคอินดัสตรี จำกัด

image

คุณยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์

ตำแหน่ง นายกกิตติมศักดิ์

บริษัท สมบูรณ์แอ็ควานซ์เทคโนโลยี จำกัด

image

คุณประสาทศิลป์ อ่อนอรรถ

ตำแหน่ง นายกกิตติมศักดิ์

บริษัท โอ.อี.ไอ.พาร์ท จำกัด

image

คุณอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์

ตำแหน่ง นายกกิตติมศักดิ์

บริษัท ศรีไทยโอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด

image

คุณสรรเสริญ จุฬางกูร

ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด

image

คุณประกิตติ ศิริไพรวัน

ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

บริษัท ไทยเรดิเอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

image

คุณถาวร ชลัษเฐียร

ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

image

คุณพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล

ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

สถาบันยานยนต์

image

คุณชุมชาย ออตัญติกุล

ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด

image

คุณชวลิต จริยวัฒน์สกุล

ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

บริษัท สินอนันต์ รับเบ้อร์ จำกัด

image

คุณสมพงษ์ เผอิญโชค

ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

image

คุณสมชาย สินบริสุทธิ์

ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

บริษัท ศรีบริสุทธิ์อุตสาหกรรม จำกัด

image

คุณธนพล สินบริสุทธิ์

ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

บริษัท ลาดกระบังสตีล จำกัด

image

คุณชนินทร์ ลีวิโรจน์

ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

-

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15