แบบฟอร์มยืนยันการสั่งซื้อ  Thailand  Automotive  Industry  Directory 2020

“Thailand Automotive Industry Directory 2020”      ราคาเล่มละ    2,000.-    บาท

โดยได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี

                                                ชื่อบัญชี                 :   สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

                                                เลขที่บัญชี             :   902-7-034488

                                              ธนาคาร                  :   กรุงเทพ  

                                                ประเภท                  :   ออมทรัพย์

                                                สาขา                      :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

                พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมแบบฟอร์มนี้ด้วยแล้ว

กรุณาแจ้งข้อมูล เพื่อออกใบเสร็จรับเงินและที่อยู่จัดส่งหนังสือ

ผู้สนับสนุน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9