ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิก

📢 ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมดูงาน บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ตามโครงการ OMOP ครั้งที่ 6 👷‍♂️


ตามที่สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TAPMA & APIC) จัดทำโครงการ 1 เดือน 1 โรงงาน (ONE MONTH ONE PLANT : OMOP) ขึ้น เพื่อให้สมาชิกฯ ได้เกิดความร่วมมือและความเชื่อมโยงจากการเยี่ยมชมโรงงานของสมาชิกฯ ด้วยกันเองนั้น

เรียนสมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

🙆 สิทธิประโยชน์ สำหรับสมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เท่านั้น!!

ขอเชิญลงทะเบียนหลักสูตร การพัฒนาผู้ประกอบการโดยใช้แนวทางในการเพิ่มผลผลิต Phase-1 (กิจกรรมภายใต้โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 1 จัดโดยฝ่ายพัฒนา SMEs สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย) ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจและเข้าถึงการเป็น Supply Chain ของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

 

 

บริษัท ซัมมิท ออโต้ บอดี้ อินดัสตรี จำกัด

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น.

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13