ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิก

💡สิทธิบีโอไอ สำหรับ SMEs ครอบคลุมทั้งภาคการผลิต และการบริการ
🔖ผ่อนปรนเงื่อนไขการลงทุน
🚩เงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 500,000 บาท
🚩อนุญาตให้นำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการได้ มูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
🔖สิทธิประโยชน์ เช่น
🚩ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี
🚩วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 200% ของเงินลงทุน
🚩ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
🚩ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิตเพื่อส่งออก

🔖คุณสมบัติ SMEs
🚩คนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51%
🚩SMEs ต้องมีรายได้ของกิจการ ทั้งกิจการที่ได้บีโอไอและไม่ได้บีโอไอ รวมกันต่อปีไม่เกิน 500 ล้านบาท ใน 3 ปีแรก


👉ยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2565
📌อ่านประกาศเพิ่มเติมที่
https://www.boi.go.th/upload/content/27_2564_61bff9645aa5d.pdf?fbclid=IwAR1LAf7DudryzZcX8Xd3slykUEkRul32INI-rMTxGDo_yDPdFb8okbul_Gs
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
📱 0 2553 8111
📧This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
🌐www.boi.go.th
🔰ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

ผู้สนับสนุน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9