ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิก

💡Carbon Neutral ความท้าทายของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย EP-2

 สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนรับฟังการสัมมนา ในหัวข้อ

        🙆 "Carbon Neutral ความท้าทายของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย"🙆

                 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.20 - 16.00 น.

                        ที่ THEATER 1 Exhibition Hall 101 BITEC 

ผู้สนับสนุน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9