ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิก

 

รับจำกัด 50 ท่าน วันที่ 8 มีนาคม 2566 08.30-16.00 ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานภาคตะวันออก อมตะซิตี้ ชลบุรี

วิทยากร ดร.ณฐาภพ สมคิด สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

ติดต่อสอบถาม คุณอัญชนา ส่วนมนทิระ โทร. 085-904-2544 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

หลักสูตรที่เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือ Supervisor ขึ้นไป

Mindset ที่ดี ของการจัดการเวลา

- ความสำคัญของเวลาในมิติต่างๆในซีวิต

- ปลดล็อค แนวคิด ความเชื่อเดิมๆ ที่ฉุดรั้งความสามารถในการจัดการเวลา

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเวลา

- ความสำคัญของการคิดอย่างเป็นระบบ

การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

- ทฤษฎี หลักการ แนวคิดใหม่ ในการจัดการเวลา

- เครื่องมือ ที่ช่วยในการจัดการเวลา

- แนวทางการจัดการเวลาให้เกิดประสิทธิภาพในรูปแบบต่างๆ

- เทคนิคต่างๆในการจัดการเวลาให้เกิดประสิทธิภาพ

 

จัดโดย ฝ่ายพัฒนาบุคคลากร สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA HRD)

โดยการสนับสนุนของ กลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (APIC)

และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13