ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิก

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

เป็นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ  มุ่งเน้นความเข้าใจพื้นฐานปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกลึงงาน  ตั้งแต่เครื่องจักร CNC  Lathe การจับยึดชิ้นงาน  การจับยึดทูล  เทคนิคการเลือกทูลให้เหมาะสม