ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิก

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

อยากส่งออก นึกถึง สายด่วน 1169 สำหรับ
สมาชิกสมาคมฯ บริษัทใด ที่ต้องการขอข้อมูล หรือปรึกษา เรื่องการส่งออก สามารถใช้บริการสายด่วน 1169 ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป