ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิก

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

If you are looking for automotive business partner, don’t miss TAPA 2023 Virtual Trade Show.

The exhibition showcasing automotive parts from various exhibitors that allowed entrepreneurs and suppliers to visit virtually 24 hours within one click.

 

This special occasion is at your doorstep, click the link to be the very first group to visit!

Sign up for free!

📍 Click here to virtually visit TAPA2023 Virtual trade show https://tapa2023.ditpvirtual.com/en-US

🗓️ Experience our trade show from April 9 - July 15, 2023.

#TAPA2023 #TAPA2023VirtualTradeShow #Worldautopartssourcinghub #Sustainableforthefuture