ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิก

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาและ Networking เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจร่วมกับบริษัทญี่ปุ่น
สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) ร่วมมือกับ TJRI ในการจัด Networking ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อพูดคุยถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์และเปิดโอกาสในการหาความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทไทยและบริษัทญี่ปุ่นในอนาคต รายละเอียดตามไฟล์แนบ


.
TJRI x TAPMA Business Networking (Automotive Industry)
วัน : พุธ 25 ตุลาคม 2566
เวลา : 15:00 - 18:00 น.
สถานที่ : True Digital Park (West), Training room 3
.
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วม : https://forms.gle/LJfTrooxKQawhegCA
.
หมดเขตรับสมัครวันที่ 13 ตุลาคม 2566 (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)