ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิก

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้รับการประสานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร ถึงการประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมผ่านคลองสุเอซ ร้อยละ 5 – 15 โดยหน่วยงานบริหารจัดการคลองสุเอซ (Suez Canel Authority: SCA) ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ซึ่งการปรับขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวครอบคลุมเรือจำนวน 13 ประเภท

ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

โดยผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.