ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิก

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17


สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย กำหนดที่จะจัดกิจกรรมแข่งขัน “TAPMA Family Rally 2024 “ ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567 เส้นทางกรุงเทพ – พัทยา (Centara Life Maris Jomtien Pattaya)

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งโดยตรง และโดยอ้อม ต่ออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศ และผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
2. พื่อเป็นการพบปะ และกระชับความสัมพันธ์อันดีในหมู่สมาชิกผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมความผูกพันภายในครอบครัวโดยการทำกิจกรรมร่วมกัน และยังเป็นการร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศอีกด้วย
4. ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ในเครือข่ายงานสังคมสงเคราะห์ของคณะพระมหาไถ่ พัทยา ให้การดูแลเด็กและผู้พิการกว่า 850 คน

จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมสนับสนุน TAPMA Family Rally 2024 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน โดยผู้สนับสนุนจะได้รับสิทธิ์นำตรา หรือโลโก้ ของบริษัท ติดที่จุดสตาร์ท, รถที่เข้าร่วมกิจกรรม และบริเวณสถานที่จัดงานเลี้ยง ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่าน และส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทท่านไปตลอดเส้นทางการแข่งขัน กรุงเทพฯ - พัทยา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณมณฤนัญ 099-263-5664