ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิก

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จัดกิจกรรมฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานและการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อการเปลี่ยนผ่าน รุ่นที่ 2 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

1) หลักสูตรการใช้โปรแแกรม Mitsubushi PLC GX Work 3
ในวันที่ 21 - 22 และ 25 - 26 มี.ค. 2567 เวลา 08:30 - 17:00 น.
2) หลักสูตรการประยุกต์ใช้โปรแกรม SCADA ในงานอุตสาหกรรม
ในวันที่ 27 - 30 มี.ค. 2567 เวลา 08:30 - 17:00 น.

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ (AHRDA) พิกัด https://maps.app.goo.gl/8XAogaMmH5qKFWE27

*บริษัทละไม่เกิน 2 ท่านต่อหลักสูตร
*อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย มีอาหารว่างและอาหารกลางวันฟรีตลอดการอบรม

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ขอเชิญชวนท่านส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวได้ที่ URL: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYCmYt-Mos19cHBgO6421vnXzRRZYtp-e7bld9Q00_PN8Ccw/viewform

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบัน AHRDA โทร. 02-315-3789 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.