ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิก

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือวัดความแม่นยำสูง (Quality Control by Precision Measuring Equipments)

วัน-เวลา: 22-23 เมษายน 2567 (จันทร์ - อังคาร)
สถานที่: สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
แผนที่: https://maps.app.goo.gl/16Lmorxr1nrprLW98
คุณสมบัติ: เป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตเท่านั้น จำกัดสถานประกอบการละ 2 ท่าน
*ไม่มีค่าใช้จ่าย*

การอบรมเป็นการบรรยายหลักการในการจัดการข้อมูลคุณภาพ สาธิตการเก็บข้อมูลจากแต่ละสถานีงาน โดยเครื่องมือทั้ง 4 สถานีจะต่อเชื่อมเป็นระบบ network มี DataBase ที่เครื่อง Server รองรับ

การใช้เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 4 ชนิด 5 Station
Station 1. Digimatic Small Tools with U-Wave and MeasurLink Realtime
Station 2. Quick Vision with QVPak and MeasurLink Realtime
Station 3. Roundness Tester with RoundPak and MeasurLink Realtime
Station 4. Contour Measuring Machine with FormTracer and MeasurLink Realtime
Station 5. MeasurLinkProcess Manager and Process Analyzer
บรรยายโดยวิทยากร :  คุณกวี บุญสุวรรณ จากบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด

สมัครได้ที่ https://www.simtec.or.th/course/quality-control-by-precision-measuring-equipments/

 

จัดโดย

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก (สออ.) กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (APIC) สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) และบริษัทมิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด