ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิก

📌สมัครด่วน! (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

“กิจกรรมปรึกษาแนะนำเชิงลึก Smart Factory on Cloud”

จัดโดย กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กลุ่มเป้าหมาย ⚙️
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในภาคการผลิต ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 30 กิจการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นสมาชิก i.industry สมัครที่ http://i.industry.go.th/
2.เป็นผู้ประกอบการหรือบุคลากร SMEs ภาคการผลิต จดทะเบียนนิติบุคคล (มีเลขนิติบุคคล 13 หลัก)

ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ได้รับคำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการ หรือออนไลน์ 18 ชั่วโมงต่อกิจการ
2.SMEs มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สามารถลดความสูญเสียหรือลดต้นทุนในกระบวนการ อย่างใดอย่างหนึ่ง)


สอบถามข้อมูล
โทร 0922648640, 0891548101
LINE ID 0891548101

สมัครเลย คลิก !!
shorturl.at/fxIQS

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15